Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

I. Bevezető rendelkezések
1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett kinaigerinctorna.hu honlapon (továbbiakban: honlap) nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a kinaigerinctorna.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

II. Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Nagy László EV.
Szolgáltató székhelye: 2230 Gyömrő, Viola u. 11.
Szolgáltató telefonszáma: +36 30 916-1881
Szolgáltató e-mail címe: kinaigerinctorna.mail@gmail.com
Szolgáltató nyilvántartási szám: 50773725
Szolgáltató adószáma: 67795356-1-33
(továbbiakban: Szolgáltató)

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
1. Videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetőség.
2. DVD-k megvásárolása.

IV. A megrendelés menete
1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

2. Regisztráció
A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele
A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót.

4. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, ill azok módosítására az „Adatok módosítása” gombra kattintva van lehetőség.
A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása opció).

V. Fizetési lehetőségek
1. A fizetés banki átulalással történik. Az összeg beérkezését követően kerül a termék aktiválásra (hozzáférés a videókhoz) vagy postázására.

VI. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

IX. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.